Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Änglaterapi budskap för helgen

Änglaterapi budskap för helgen

Lyssna till dina intuitiva känslor

Din kropp tar emot sanna budskap från det gudomliga

Dina änglar vill att du ska veta att du alltid tar emot gudomliga budskap även om du inte lägger märke till dem. Dessa meddelanden kommer huvudsakligen genom dina fysiska och emotionella sinnen, för din kropp är extremt känslig för subtila energier. Ibland kanske du inte förstår dina känslor men de har alltid en sann, bakomliggande visdom.

Du har fått det här kortet för att du har ställt en fråga som din kropp redan har svarat på genom fysiska och emotionella känslor. Nu uppmanas du att lita på dina känslor och omedelbart handla i enlighet med dem. Be änglarna att skydda och vägleda dig så gör de det genom dina intuitiva förnimmelser.
När du tolkar kort åt andra eller helar någon är det omöjligt att vara avstängd från änglarnas vägledning. Du tänker och känner hela tiden och dessa är änglarnas två huvudsakliga kanaler för att ge dig budskap till dina klienter. Tala om för dina klienter vad du tänker och känner under session, för dessa budskap är avsedda att förmedlas.

Övning

Känn efter om du har några spänningar i kroppen. De är tecken på att dina muskler reagerar på dina eller andras tankar och känslor. Blunda och föreställ dig att du samtalar med en spänd muskelgrupp i din kropp. Fråga musklerna varför de är spända. Lyssna till svaret som kommer i form av en tanke, känsla eller kanske till och med ord och syner. Din kropp kommer att tala om för dig hur den reagerar på ditt jobb, dina relationer, dina vänner och andra områden i livet. Lita på kroppens sanna visdom.