Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Tag: Ris-Axelina

Kloka gummor del 4

Kloka gummor del 4

Från min barndom kan jag speciellt minnas att jag fick höra talas om två personer med särskilda gåvor. En av dessa kvinnnor fick jag aldrig förmånen att möta. Hon dog många år innan jag föddes men jag minns att min morfar ibland pratade om henne. […]