Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Ditt änglaterapi budskap idag och vad du behöver tänka på

Ditt änglaterapi budskap idag och vad du behöver tänka på

Kristaller – Du får stöd av energier från kristaller i din nuvarande situation.

Det här kortet tar upp två olika betydelser av ordet kristall. En av dem eller båda, kanske passar in på dig. Du kommer att veta vilket när du märker hur du reagerar på texten du läser här.

För det första representerar det här kortet kristaller från mineralriket. Dessa kraftfulla varelser sänder ut, omvandlar och förstärker energier. Till exempel kan den klara bergskristallen öka din andliga klarhet, den svarta obsidianen är ett effektivt skydd, den rosa rosenkvartsen öppnar ditt hjärta för kärlek och den purpurfärgade ametisten höjer dina andliga vibrationer. Det här kortet föreslår att du jobbar med kristallernas energi på det sätt du känner dig vägledd till: ensam, med hjälp av en kristallterapeut eller genom att utföra kristallhealing på andra.

Den andra betydelsen syftar på människor som har “kristallina” egenskaper själva – det vill säga att de är tystlåtna och känsliga kanaler för helande energi. De flesta kristallmänniskor är små barn, så det här kortet kan också betyda att du är förälder till eller arbetar med ett kristallbarn. Du kan också ha kristallegenskaper själv – i synnerhet om du är en lugn person som talar lågt och älskar naturen.

Övning

Gå till en butik som säljer stenar och kristaller och centrera dig själv med hjälp av en bön. Gå runt i stillhet och notera vilka stenar du dras till visuellt och med olika förnimmelser. Håll handen över varje kristall och observera om dess energi påverkar dig. Om en särskild sten fångar din uppmärksamhet ber du den i tanken att ge dig ett budskap och att sända ren helande energi till dig.

Saga