Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Änglabudskap för vecka 43

Änglabudskap för vecka 43

Veckans energier börjar med att du behöver hedra och respektera din djupa känslighet, för den är en gåva till oss alla. Se fördelarna med din känslighet som till exempelvis kan du veta om en ny bekantskap går att lita på eller inte. Det är naturligt för dig att undvika hårda energier eftersom du är fredlig till din natur. Be dina änglar att leda dig till andra fredsälskande människor och hålla andra borta från dig. Omge dig med media, hemliv, jobb och relationer som är lugna och behagliga.

Nu är du är beredd att ta nästa steg för skapande av din värd både när det gäller inre välmående och få det bättre materiellt. Du har kraften! Kanske har du klagat på något eller känt dig som ett offer för någon annans vilja. Änglarna vill påminna dig om att du har kraft att förändra allt i ditt liv. När du klagar ger du bort kraften till andra. Klagomål är också negativa affirmationer som drar till sig mer av det oönskade. Änglarna vill att du ska byta ut din gamla vana att klaga mot visualisering och vilja, som är ett mer hälsosamt sätt att få det du vill ha. När du jobbar med dig själv på detta sätt så kommer du mer och mer i kontakt med änglarna och med dig själv. Din tilltro växer till din egen förmåga. Så nästa steg är att börja använda dina andliga gåvor och dina naturliga förmågor för att dra till dig det resultat du önskar. Börja se i bilder att du redan har det du önskar. Om du önskar ett nytt hus se dig inreda huset och se huset inrett som du önskar ha det, att du redan bor där och njuter av din tillvaro. Skriv, rita eller gör ett collage av det du önskar. Titta på det sedan varje dag och fundera inte över hur de skall förverkligas. Närhelst du kommer på dig själv med att oroa dig eller tvivla på din förmåga att skapa din verklighet så säg:

“Ärkeängel Jofiel, skönhetens ängel, gör mina tankar om det jag önskar vackra, så att de är helt grundade i kärlek”

Ha tillit till att du får det du behöver. Du har kraftfulla, kärleksfulla och visa andliga lärare som vakar över dig och vägleder dig.

Saga