Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Dagens budskap – Försoning

Dagens budskap – Försoning

Budskapet vill förmedla att ditt ex partner kan komma tillbaka in i ditt liv igen, för att du ska kunna bearbeta relationen, förlåta och komma vidare. Du kommer att kunna se hur ditt relationsmönster ter sig och göra nya val hur du vill ha det istället. Du kommer även att kunna se din egen roll i relationen, samt att se din förra partners beteende med nya ögon. I vissa tillfällen kan vi möta en helt okänd person som vi känner en väldigt stark koppling till med samhörighet, bara under några timmar och ändå förstå varför vi mötte just honom eller henne, och få insikt i våra tidigare sår. Mötet kan vara så starkt att det känns som ni träffat varandra tidigare och tanken dyker upp “tänk om han är den rätte”, men det behöver det alltså inte vara utan meningen är att du ska känna dig så trygg med personen så att du kan ta in speglingen från den här personen, något som du själv behöver bearbeta.

Kortet kan även förmedla att det kommer att ske en försoning med någon vän eller i familjen så att ni hittar tillbaka till varandra igen. I alla relationer kan vi lära oss mer om oss själva och utvecklas. Varje självrannsakan leder till utveckling och sundare relationer.

Med kärlek Saga