Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Dagens budskap – Älvor och natur

Dagens budskap – Älvor och natur

Kortet vill förmedla att du har starka band till älvorna. Och dom är med dig och vägleder dig på din väg.

Har du funderat över ditt livssyft? Ett av dom är att hjälpa naturen. Det kan du göra genom att vistas mer ute i naturen och jobba med att hjälpa till att jord, luft och vatten renas och hålls ren. Du kan även stödja djur på olika sätt. Nästa gång du är ute i naturen kan du kalla på älvor för att lära känna dom bättre, du märker att du får kontakt om du känner plötsliga impulser av att plocka upp skräp, eller får idér hur du kan hjälpa moder jord, skydda djur och när du hjälp dom så hjälper dom gärna dig i din manifestrerande.

Kortet förmedlar även att du är intresserad av att få in mer pengar och annat materiellt stöd, det vill älvorna hjälpa dig med om du gör gentjänster exempelvis plockar upp skräp i naturen, använder dig av miljövänliga produkter, rengöringsmedel och pantar burkar.

Med kärlek Saga