Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Budskap idag och 3 månader framåt

Budskap idag och 3 månader framåt

Budskapet vill förmedla vikten av att prata med varandra är lika med att ha en trygg relation.

Samtala ärligt era känslar, tankar och behov med varandra, på så sätt kommer ni varandra närmare och lär känna den andre bättre. När ni delar med er djupaste känslor så börjar ni lita mer och mer på varandra. För att sätta igång och bryta ett mönster kan vara svårt i början, men våga ta små staplande steg. När du väl har börjat så kommer du känna en inre lättnad, tycker om dig själv bättre för du börjat stå upp för dig själv och vem du är.

Om ni hamnat i konflikter där ni beskyller och kritiserar varandra så är det oftast svårt att ändra mönster själv, boka därför gärna en tid men en proffensionell parrådgivare som styr samtalet och ser till att ni lyssnar på varandra utan kritik. Ni kommer att få ett nytt sätt att prata med varandra. Ni kommer att få personlig utveckling, vågar sätta gränser även i andra relationer. Vågar möta er sårbarhet. Du kan inte kontrollera din partners reaktioner, men du kan berätta om dina egna känslor, behov och sätta gränser vad du kan stå ut med och inte, istället för att hålla inne med det och lida. Lidandet förstör bara din självkänsla ännu mer. Men lyssna även på din magkänsla, om du får gehöver för dina behov från din partner och ömsesidig ärlighet.

Så våga och var ärliga mot varandra det skapar tillit.

Med kärlek Saga