Ring medium för att få medial vägledning och healing

Ring medium för att få medial vägledning och healing

Author: Alma

Groda

Groda

Att se en groda sägs alltid föra lycka och ofta pengar med sig. Inte bara ekonomiskt utan också på alla andra områden är grodan en fruktbarhetssymbol och en symbol för tillväxt. Grodan associeras till överflöd, pånyttfödelse och långt liv. Därför har du all anledning att […]

Fladdermus

Fladdermus

Få djur är så mytomspunna och mycket få djur fascinerar oss så mycket som just fladdermusen. Är den en mus eller en fågel? I själva verket tillhör inte fladdermusen någon av dessa djurgrupper. Istället tillhör den en helt egen djurgrupp som enligt fossila fynd inte […]

Elefant

Elefant

Elefanten representerar en hel rad olika saker beroende på kultur, tradition och situation och den är en viktig symbol inom både hinduism och buddhism. I de allra flesta kulturer anses elefanten föra med sig tur och lycka och de är också ett mycket intelligent djur […]

Delfin

Delfin

Delfiner anses vara mycket intelligenta och fredliga och de sägs också ha en andlig medvetenhet på ett djupare sätt än andra djur tros ha. Vid sidan av det har de förfärligt roligt i livet. De liksom lever för att ha roligt och för att leka. […]

Citronfjäril

Citronfjäril

Om den första fjäril du ser på våren är en citronfjäril anses sommaren och resten av året bli lyckosamma. Den här fjärilen sägs bringa både tur och lycka och föra med sig glädje in i våra liv. Generellt är fjärilar en symbol för nystart och […]

Björn

Björn

Björnen symboliserar dels mod och kraft samt styrkan att göra det vi behöver göra men också förmågan att ta tre steg bakåt och reflektera över oss själva och vad som händer på insidan av oss. Dess budskap till dig är att våga söka din egen […]

Apa

Apa

Det sägs att alla djur har en magisk och andlig innebörd och att de vart och ett har ett budskap att förmedla till oss. Om du ofta tänker på apor, drömmer om apor eller om de ofta dyker upp i olika sammanhang i ditt liv […]

Ska vi verkligen bara vara goda och positiva?

Ska vi verkligen bara vara goda och positiva?

Det här inlägget riskerar nog att provocera många men jag bjuder gärna på det för jag känner ett sådant enormt stort behov av att uppmuntra er att våga börja vara autentiska och sanna. Jag har rört mig i andliga kretsar i många år nu, hela […]

De kloka

De kloka

Kloka gubbar och gummor har funnits i alla tider även om man i olika kulturer kallat dem vid olika namn. De har kallats sejdare, shamaner, medicinmän, völvor, allt beroende på tid, kultur och plats. Under sjuttonhundratalet blev det lite enklare att vara en av de […]

Växande måne

Växande måne

Växande, eller tilltagande måne, också kallad halvmåne, sägs kunna hjälpa allt att växa och frodas. Det är en måne som drar upp, som ger tillväxt och som boostar det mesta som du gör just nu. Det är därför en fantastisk tid för att så frön […]